Franjevački muzej u Vukovaru napokon obnovljen. Idemo zajedno?

Radionica arhitekture i arhitektica Vanja Ilić ovih dana su u potpunosti dovršili Franjevački muzej u Vukovaru, jedan od najvrijednijih spomeničkih sklopova kontinentalne Hrvatske. Zavirimo u kulturno i duhovno blago iz ranog 18. stoljeća…

Nemam običaj copy/pastati tekstove i pisati o stvarima koje još nisam doživjela. No, radim jednu iznimku i prepuštam vas autorima – Vanji Ilić i Radionici arhitekture koji su nam ispričali sve o ovom divnom projektu u Vukovaru. Hvala vam što ste tako divno prezentirali našu baštinu. Bravo.

PIŠE: VANJA ILIĆ I RADIONICA ARHITEKTURE

Franjevački muzej u Vukovaru objedinjuje opsežnu i kompleksnu građu koju su vukovarski franjevci sakupljali od ranog 18. stoljeća, kada su, izgradnjom samostana i crkve u Vukovaru, uz onu duhovnu, stvorili prostornu bazu jednog od identitetskih, ali i kulturnih i umjetničkih središta grada.

Miljenko Bernfest

Franjevački samostan s crkvom i kulturnim i umjetničkim blagom čuvanim u njima, svrstava se u najvrjednije spomeničke sklopove kontinentalne Hrvatske. U ratnim stradanjima 1990-ih godina samostan i crkva su bili gotovo potpuno uništeni, a mnoge vrijedne umjetnine netragom nestale.

Miljenko Bernfest

Poslijeratna obnova bila je kompleksan i dugotrajan poduhvat. Obnovljeni samostanski kompleks udomio je Franjevački muzej kao mjesto koje objedinjuje riznicu s vrijednim umjetničkim blagom, galeriju slika starih majstora te knjižnicu raritetnih knjiga. Osim toga, posjetiteljima je omogućen pristup crkvi, kripti, zvoniku i klaustru, novoj knjižnici s čitaonicom te sadržajima poput vinoteke i suvenirnice, uključujući i vanjski prostor u kojem se nalazi Pastoralni centar sv. Bono i šetnica s pogledom na Dunav.

Miljenko Bernfest

Nakon složenog procesa arhitektonske obnove i uspostave muzejske zbirke, Radionica arhitekture i Vanja Ilić u već obnovljenoj strukturi izvode novi, prepoznatljiv prostorni sloj, projektiran do posljednjeg detalja istančanim arhitektonskim rukopisom, i iznimno širokim, aktivnim znanjem kako o arhitektonskom shvaćanju prostora, tako i dubokom srodnošću s temom koja redovito odlikuje njihov projektantski pristup.

Miljenko Bernfest

Njihov je zadatak bio osmisliti stalni postav Franjevačkog muzeja Vukovar unutar postojećeg prostora. Samostan u kojemu je smješten Muzej u trenutku projektiranja postava je bio većinom građevinski i konzervatorski potpuno saniran. Stoga je opseg zadatka primarno obuhvaćao projektiranje prezentacije franjevačke zbirke i manje prostorne intervencije, radi poboljšanja funkcionalnosti prostora i ostvarenja kontinuiranih hodograma te uvođenje nove rasvjete.

Miljenko Bernfest

Bogata franjevačka zbirka izložena je u relativno malim prostornim segmentima kompleksa, različitih zatečenih ambijenata, te je u skladu s prostornim mogućnostima kompletno projektiran svaki element postava na takav način da se unosi lagani, suvremeni sloj, unutar povijesne cjeline, koji je svojim oblikovanjem potpuno nenametljiv, prozračan, a istovremeno adekvatna podloga za izlaganje sakralnih predmeta i umjetnina. Iako oblikovanje ima zajednički nazivnik, u krajnjoj formi ono u potpunosti korespondira s arhitektonskom mikrolokacijom i vrstom izložaka. Uvođenje sustava rasvjete potencira istovremeno naglašavanje plasticiteta arhitekture i osvjetljavanje eksponata.

Miljenko Bernfest

Postav počinje na vanjskom ulazu ispred kojeg su postamenti za oštećena crkvena zvona i osnovne informacije koje posjetitelja uvode u priču o Muzeju. Ulazni prostor nas informira o distribuciji stalnih i povremenih sadržaja unutar kompleksa pri čemu oblikovni elementi skrivaju tehničku infrastrukturu i naglašavaju arhitektonski izvorno oblikovanje. Ranije već ostakljeni trijem klaustra je izložbeni prostor postava formiranog tako da se izložba sagledava i iz vanjskog i unutarnjeg prostora.

Miljenko Bernfest

Svaki dio projekta pomno je osmišljen tako da zadovolji što više funkcionalnih i doživljajnih komponenti. Tako oratorij povezan s crkvom ujedno otvara vizuru na Vodotoranj, a zlatni zastor čini podlogu za eksponate koji ‘lebde’ na njemu, kao i frontu postojećeg spremišnog prostora. Riznica s kaležima i misnim ruhom je oblikovana tako da se unutar postojećih gabarita integriraju elementi postava uz naglašavanje izvorne arhitekture i plasticiteta.

Miljenko Bernfest

Vinoteka je oblikovana potpuno asketski, namještajem sazdanim od vješto proporcioniranih, čistih drvenih ploha kao prostor kojim završava postav.

Miljenko Bernfest

Arhitekti su uspjeli prostoru u kojemu je njihov dodir tek jedan segment puno veće cjeline, dodati vlastiti, distinktivan estetski sloj u harmoniji s kontekstom, čiji identitet dograđuju i oplemenjuju upravo svojim autorskim potpisom.

Miljenko Bernfest

NAZIV DJELA:
Stalni muzejski postav Franjevačkog muzeja Vukovar

AUTOR/I: Radionica arhitekture + Vanja Ilić
PROJEKTNI TIM:
Vanja Ilić
Antonio Jakubek
Tena Petrović
Goran Rako
Josip Sabolić
SURADNICI:
Nino Kušter / dizajn svjetla
Goran Raukar/ grafički dizajn
FOTOGRAF/I:
Miljenko Bernfest, Vanja Ilić
LOKACIJA:
Vukovar, Samostanska 5
INVESTITOR
Franjevački muzej Vukovar
Godina projektiranja: 2018-19
Realizacija 2019.

Fotografije: Miljenko Bernfest

WordPress Image Gallery Plugin