Mies je opet i danas u pravu.

U ovoj priči Mies van der Rohe sjedi na svom MR 10 stolicu, u svojoj tipičnoj pozi s cigarom. Dimi se. Miriši na ljubav.

Less is more. Danas ne. Love is more.

Ljudi, uživajte i volite se… Ne samo danas, naravno.