Casual friday

Slova, slova, ajmo crtati slova. I malo po malo, sram me priznati, naučili smo abecedu. Ne znam kada je pravo vrijeme, kad je prerano, prekasno… ali strašno sam ponosna na našeg 2,5 godišnjaka!