Kuća za uživanje oštre hladnoće

Kamo danas? Možda imam dobar prijedlog. Večeras od 19 sati u Oris Kući arhitekture održat će se predavanje Nevena Mikca Fuchsa o Inverted House, projektu koji potpisuje Škola arhitekture i dizajna u Oslu u suradnji s arhitektonskim uredom Kengo Kuma & Associates.

Na predavanju će Neven Mikac Fuchs, arhitekt i član Norveškog udruženja arhitekata i izvanredni profesor na Fakultetu arhitekture i dizajna u Oslu koji je diplomirao prvo Građevinu, a potom i arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pričat o ovoj maloj kući za uživanje oštre hladnoće u divljini otoka Hokkaidoa. No, vjerojatno će biti prilike i za razgovor o njegom iskustvu u radu u uredu Alvara Aalta u Helsinkiju, edukaciji studenata, recentnoj praksi te finskoj arhitekturi.