Jysk, prije 95, sada 85 kn

Ikea, prije 80, sada 50
Zara Home, prije 259, sada 159 kn

D KOLUMNISTI

DNEVNIK - NATAŠA JANJIĆ

DNEVNIK - ANDREA ANDRASSY

DNEVNIK - BARBARA NOLA

DNEVNIK - KUPOLA

DNEVNIK - ALLORO

VODIČ ZA KUPNJU