Naslovnica Hot stuff na domaćim i stranim web-shopovima etazer, Qualy, prije 65, sada 36 &, Fab.com

etazer, Qualy, prije 65, sada 36 &, Fab.com

dekica, Yana Beylinson, 75$, Fab.com
jastuk Stockholm, 24 $,etsy.com

D KOLUMNISTI

DNEVNIK - NATAŠA JANJIĆ

DNEVNIK - ANDREA ANDRASSY

DNEVNIK - BARBARA NOLA

DNEVNIK - KUPOLA

DNEVNIK - ALLORO

VODIČ ZA KUPNJU