Naslovnica Hot stuff na domaćim i stranim web-shopovima dekica, DittoHouse, 160$, Fab.com

dekica, DittoHouse, 160$, Fab.com

case za rakiju nice_on_ice, dizajn Roberta Tinelli, 635 kn, Dizajnholik
dekica, Yana Beylinson, 75$, Fab.com

D KOLUMNISTI

DNEVNIK - NATAŠA JANJIĆ

DNEVNIK - ANDREA ANDRASSY

DNEVNIK - BARBARA NOLA

DNEVNIK - KUPOLA

DNEVNIK - ALLORO

VODIČ ZA KUPNJU