Makarska dobiva jako cool Peškeru

Peškera nije trg, nije plaža, nije nadstrešnica, a nije ni ribarnica. Peškera je novi javni prostor koji će povezati najljepše dijelove Makarske – park šumu Sveti Petar, gradske plaže i rivu

Najzanimljivija arhitektura dobiva se organizacijom međunarodnih urbanističko-arhitektonskih natječaja. A upravo to pokazao je primjer iz Makarske gdje je ovih dana izabran pobjednički rad na međunarodnom natječaju za uređenje Peškere.

Peškera je neuređen i zapušten prostor na kojem su nekoć bili ribnjaci, u blizini gradskih atrakcija – plaža, rive, polutotoka i parka šume Sveti Petar.

Na međunarodnom arhitektonskom natječaju, pobijedio je zagrebački ured Atmosfera, s velikim iskustom upravo u oblikovanju javnih prostora. Pobjednički rad predviđa mnoštvo javnih sadržaja koji sa sistemom od 5 otkrivenih, natkrivenih i poluotkrivenih nadstrešnica povećavaju prostor plaže, ozelenjavaju ga i nude nove sadržaje za djecu, sport i rekreaciju.

– Pažljivo smo oblikovali arhitektonske forme tako da Peškera postane prostor koji će Makarsku pozicionirati na karti originalnih mediteranskih javnih prostora. Naglasak je na slobodi kretanja, plohama bez barijera, formama koje ‘lebde’… kao ribe koje plivaju u moru. Sadržaji koji će biti udomljeni u arhitektonskim formama više neće biti improvizacija, već ozbiljan i kulturan nivo, ponuda kakvu Makarska očekuje. Arhitektonskom kompozicijom se daje pažnja i važnost prostoru predivne gradske plaže, koja na ovaj način dobija zelenu ‘scenografiju’, a Makarska dobija ‘zaštićeni’ javni prostor – park. Ovaj projekt donosi Makarskoj znatno kvalitetniju realizaciju javnog prostora. Povezuje međusobno šetnice, Peškeru, rivu, park, plažu – sve javne prostore u jedinstvenu kontinuiranu cjelinu. Rješava problem parkiranja. Omogućuje kvalitetno identitetsko pozicioniranje Makarske  kao turističkog grada i još bitnije – grada za dugotrajan suživot. Grad osim građevina, čine stanovnici svih dobi, koji osim nužnih prostora za stanovanje i rad iziskuju kvalitetne prostore za socijalizaciju, boravak na otvorenom, zabavu – slobodno vrijeme.. Makarski novi javni prostor biti će za vrijeme sezone i izvan nje u balansu, jer generira dobar omjer punog i praznog prostora; npr. plaža se ljeti proširuje u sunčalište u hladu unutar parka, a izvan sezone to je lijepo osmišljen hortikulturni park koji zajedno sa šetalištima postaje dnevni boravak Makarana. Takav prostor je nužan za stvaranje identiteta grada – istaknuo je Davor Silov, iz arhitektonskog ureda Atmosfera.

O najboljem radu odlučivao je stručni žiri: Saša Begović, Mirko Buvinić, Krešimir Damjanović i Jurij Sadar.

– Pristiglo je 14 radova, od čega nekoliko jako dobro napravljenih i razrađenih od koncepcije prostora, urbanističkih postavki do arhitektonske razrađenosti do ideja materijalizacije i detalja. Uvijek je teška odluka koji je rad najbolji i koji treba realizirati. Postoji uvijek i odgovornost žirija prema Gradu, njegovim stanovnicima, i budući da je to jedan od najbitnijih dijelova grada Makarske. Ovakvi javni natječaji su i prilika da se nadogradi, poboljša i osuvremeni jedan javni prostor, i omogući njegov razvoj i bolja budućnost te zone.  U izboru je bila presudna prvenstveno prostorna konceptualna jasnoća, zatim odlično čitanje urbane situacije i prilagodba rješenja istoj, kao i potrebe grada za poboljšanjem tog mjesta.  Naravno i jako dobro razrađena arhitektura, suvremena, jasna i lako izvediva. Ovaj projekt osuvremenjuje prostor Peškere, sigurni smo da će ovaj javni prostor omogućiti daljnji održivi razvoj grada Makarske. Projekt donosi novi suvremeni prostor, prepun zelenila, javnih sadržaja, i predviđa neke nove suvremene situacije za odnos prema gradu, plaži i okolnom krajobrazu – ocijenio je predsjednik žirija arhitekt Saša Begović.

U anketnom dijelu posebno je zanimljiva planirana Oranžerija s autohtonim biljem, insektarijem i akvarijem prilagođenom znanstvenoj, edukacijskoj i turističkoj namjeni u središnjem (sjevernom dijelu) park šume Sveti Petar. Taj dio pohvalio je žiri uz prijedlog Gradu da se ta ideja realizira.

Pohvaljeno je da je dobro riješeno formiranje sportske zone uz garažu kako bi je se udaljilo od šetnice i plaže, a na krov garaže predlaže se postavljanje fotovoltaične elektrane.

Vrijednost investicije procjenjuje se na više od 100 milijuna kuna, Grad Makarska računa i na sredstva iz Eu fondova.

– Ovaj projekt je prekretnica u razvoju Makarske i otvaranjem javnog prostora dobiva se na kvaliteti, osobito kad je tako puno godina zanemarivan.  Veselim se što će Makarani i naši gosti ponovo otkriti ovaj javni prostor u svom najboljem izdanju. S projektom krećemo odmah – izjavio je gradonačelnik Zoran Paunović.

Sve pristigle radove možete pogledati na ovom linku.