Vrtić za novo tisućljeće. Idemo u Snježnu pahulju u Fužine

Ograničenja nekada stvore divne stvari. Ovo je takva priča. Arhitekti iz Studija mapa s ograničenim budžetom, kratkim rokom i zahtjevima za montažnom gradnjom napravili su divan i vrtić Snježna pahulja u Fužinama.

Evo priče o tome:

Bosnić+Dorotić

– Naša želja je da u narednih 12-16 mjeseci s radom krene prvi dječji vrtić u Fužinama. Imamo ograničen budžet. Molimo vas da s obzirom na vremenske uvjete i brzinu razmislite o modularnoj gradnji. Vrtić svakako mora imati kosi krov i ne bismo da ima drvenu fasadu – ovako je glasio projektni zadatak od strane investitora koji je dočekao arhitekte iz
Studija Mapa nudeći, naizgled, više ograničenja nego mogućnosti.

Bosnić+Dorotić

Također je napomenuto da se uz sjevernu granicu vrtićke parcele nalazi rijeka Ličanka te se u tom zaštićenom riječnom pojasu ne smije graditi i nužno je omogućiti nesmetan pristup do korita rijeke zbog održavanja.

Bosnić+Dorotić

Imajući na umu činjenicu da im je projektiranje tipologije vrtića oduvijek bio autorski užitak, arhitekti su sva navedena ograničenja odlučili prihvatiti, iskoristiti i pretvoriti u prednosti.

Bosnić+Dorotić

Objekt vrtića podijeljen je na manje volumene, s namjerom da se tako što više oblikovno približi djeci kao svojim primarnim korisnicima, istovremeno se formom krova prilagođavajući okolnoj ruralnoj izgradnji.

Bosnić+Dorotić

Vanjska ovojnica od tamnog profiliranog lima s kosog krova se spušta na fasadu, dodatno naglašavajući podjelu zgrade na četiri volumena; tri vrtićke jedinice te prostor polivalentne dvorane.

Bosnić+Dorotić

Ovaj najveći i najdominantniji volumen dvorane dodatno naglašava i formira ulaz u dječji vrtić s jugozapadne strane.

Sam prostor dvorane, osim vrtićkih potreba, zadovoljava i funkciju društvenog prostora za stanovnike Fužina. Tri vrtićke jedinice, koje čine jedna jaslička i dvije vrtićke, kao i prateći prostori vrtića, prilagođeni su svojim površinama smještaju i odgoju za maksimalan boravak 52 djece.

Bosnić+Dorotić

Odabirom kosog dvostrešnog krova, koji je nagibom blizak lokalnoj arhitekturi, u vrtićkim su volumenima stvoreni interijeri prostrane visine, što su arhitekti iskoristili za projektiranje dvoetažnih prostora: galerija povezanih stubištem s ostatkom jedinica.

Bosnić+Dorotić

Visine galerija namjerno su manje, kako bi služile kao intimniji prostori isključivo namijenjeni za boravak djece. Organizacijom galerija unutar vrtićkih jedinica ostvareno je fleksibilno okruženje, podložno dodatnom oblikovanju i korištenju od strane svojih korisnika.

Bosnić+Dorotić

Zaigranost djece kao korisnika zgrade te lokacija i mikro okruženje naselja i ambijenta u kojem se vrtić nalazi, interpretirani su oblikovanju fronte zgrade grafičkim prikazom „kućice“ na pročeljima glavnih volumena. Na taj način fasada, uokvirena suvremenom interpretacijom kosog krova, stvara igru sjena i percepcije izgleda objekta, puštajući prolaznika da odabere koji mu je prikaz draži.

Bosnić+Dorotić

Ulaskom u vrtićke volumene korisnik jasno doživljava ritam odvojenih jedinica, čiji je interijer kompletno obložen drvom, u potpunom kontrapunktu s tamnim fasadnim i krovnim limom te žbukanim pročeljima. Maksimalna iskorištenost drvenih materijala u interijeru odgovor je na nemogućnost korištenja tog materijala u eksterijeru, ali i direktna asocijacija na drvo kao tradicionalnu sirovinu područja Gorskog kotara.

Bosnić+Dorotić

Vrata, stubišta galerija, obloge polica i zidova te maske radijatora, kao i većina mobilnog namještaja, ciljano su dizajnirani i izvedeni upravo u drvu, prirodnom materijalu koji svojom toplinom stvara poticajno okruženje za odrastanje djece. Pločama od punog drveta obloženi su kosi stropovi i dio zidova vrtićkih jedinica. Minimalna udaljenost okolne gradnje te ograničenja odabrane modularne izgradnje definirali su organizaciju manjih otvora na fasadi, potencirajući tako projektiranje dominantno drvenog interijera koji je osmišljen kao svijet za sebe.

Bosnić+Dorotić

Ispred vrtićkih jedinica nalaze se manje terase, a veće zajedničko igralište pozicionirano je na jugoistočnoj strani parcele, kako bi se udaljilo od glavne prometnice i susjednih objekata te približilo zelenijem potezu parcele vrtića, uz korito rijeke Ličanke. Igralište je preko unutarnje komunikacije povezano s ostalim prostorima vrtića.

Bosnić+Dorotić

Iako je interijer vrtića introvertiran, ulazni prostor projektiran je s prostranim pogledom prema intenzivnom zelenilu uz rijeku, pozicioniranom iza vrtića, na sjevernoj strani, uokvirujući tako sliku pejzaža i idile kao prikaza koji djeca, možda i nesvjesno, percipiraju prije ulaska u svoj šareni i razigrani svijet.

Bosnić+Dorotić

Vrtićke jedinice i dvoranu "spajaju" zajednički komunikacijski prostori koji su, kao i servisne prostorije te prostorije uprave vrtića, niže visine i ravnog krova. Prateće prostorije, kuhinja, ured, soba za sastanke, spremište, karantena, garderobe, sanitarije odgajatelja te kotlovnica pozicionirani su na sjevernoj strani parcele i svojim su oblikovanjem, kako u interijeru tako i u eksterijeru, u drugom planu.

Bosnić+Dorotić

Ograničenja lokacije, orijentacije jedinica, veličine parcele za izgradnju vrtića te gusta izgradnja oko nje, kao i prostorni standardi dječjih vrtića – skoro sve od navedenih postavki bile su pri projektiranju testirane do svojih granica, kako bi se budućim korisnicima zgrade pružilo inovativnu i inspirativnu podlogu koja se reflektira u arhitektonskom obliku cjelokupnog objekta, nacrtu svake prostorije i dizajnu prostornih elemenata.

Bosnić+Dorotić

A sada sve to ispričano u 2 minute. Od izvedbe do realizacije….

Autori: Studio Mapa d.o.o.
Projektni tim: Maja Stanić, Vojko Stanić, Martina Vivoda
Izvođači: EUROmodul d.o.o., GP Krk d.o.o.

Evo i fotogalerije…